8pic.ir     مكانی برای آپلود رایگان فایل های شما 8pic.ir     مكانی برای آپلود رایگان فایل های شما سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - پاسخ به سوال های مربوط به معافیت

سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش

سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش

پاسخ به سوال های مربوط به معافیت


1 ـ افرادی كه هم اكنون در حال گذراندن خدمت سربازی هستند و شرائط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده را دارند باید چگونه عمل كنند؟
جواب: این دسته از افراد همانند سایر متقاضیان می بایست با مراجعه به یكی از دفاتر پلیس+10 در شهرستان محل سكونت خود و تهیه مدارك مورد نیاز و تكمیل پرونده ، درخواست خود را اعلام نمایند . در صورتی كه پس از بررسی مدارك از سوی رده های وظیفه عمومی ، واجد شرایط استفاده از این معافیت تشخیص داده شدند نامه ی ترخیص آنها از خدمت صادر خواهد شد . ضمناً برای این دسته از افراد كارت پایان خدمت از سوی یگان خدمتی مربوطه در هر یك از نیروهای مسلح صادر خواهد شد.
2 ـ فردی كه متعهد خدمت در نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی می باشد و اكنون شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده را دارد آیا می تواند پس از استعفا ، از تسهیلات فوق استفاده كند؟
جواب: ترخیص افراد متقاضی در حین خدمت صرفاً شامل افرادی می شود كه در حال خدمت دوره ضرورت هستند و این موضوع شامل متعهدین خدمت در نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی كه در حال انجام تعهد می باشند نمی گردد و ادامه انجام تعهد این افراد یا استعفای آنها تابع مقررات دستگاه مربوطه می باشد.
3 ـ آیا دانشجوی در حال تحصیل هم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده كند ؟
جواب: بله ، دانشجویان هم می توانند در صورت واجد شرایط بودن ، از معافیت مذكور در حین تحصیل استفاده نمایند.
4 ـ فردی كه دارای كارت معافیت پزشكی می باشد و اكنون شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده را دارد آیا می تواند كارت معافیت پزشكی را ابطال كند و از این معافیت استفاده كند؟
جواب: خیر در حال حاضر ابطال كارت معافیت پزشكی برای استفاده از این معافیت امكان پذیر نمی باشد .
5 ـ فردی كه در خواست معافیت پزشكی داده و درخواست وی در حال رسیدگی است آیا می تواند از درخواست خود منصرف شده و از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده كه شامل حال وی میشود استفاده كند؟
جواب: اگر پرونده مشمول در شورای پزشكی منجر به صدور رای نشده باشد امكان انصراف از معافیت پزشكی و استفاده از معافیت جدید وجود دارد.
6 ـ افرادی كه شرایط استفاده از معافیت های جدید را دارند و تاریخ اعزام آنها نزدیك است آیا می توانند تاریخ اعزام خود را به تاخیر بیاندازند؟
جواب: این افراد برای اینكه از نظر غیبت دچار مشكل نشوند ، با مراجعه به رده های وظیفه عمومی در شهرستان محل سكونت خود ، خواسته خود را مطرح و در صورتی كه واجد شرایط استفاده از معافیت های جدید شناخته شدند ، تاریخ اعزام آنها به تعویق خواهد افتاد تا پرونده مسیر قانونی خود را طی نماید.
7 ـ اگر فردی كارت پایان خدمت وی گم شده و صدور كارت المثنی نیز به دلایل مختلف در كوتاه مدت امكان پذیر نمیباشد آیا امكان مساعدت وجود دارد؟
جواب: فعلاً ملاك رسیدگی به درخواست افراد متقاضی برای استفاده از معافیت های جدید ، داشتن اصل كارت پایان خدمت یا كارت المثنی می باشد.
8ـ متعهد خدمت در دستگاه های دولتی و غیر دولتی كه به جای كارت معافیت متعهدین ، كارت عفو رهبری دریافت كرده آیا برادرش می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده كند( دو فرزند دیگر خانواده كارت پایان خدمت دارند)؟
جواب: ملاك و مبنا برای استفاده از این نوع معافیت ، صرفاً دارا بودن كارت پایان خدمت یا كارت معافیت خدمت متعهدین (جایگزین خدمت دوره ضرورت) توسط سه فرزند خانواده می باشد . این افراد باید با مراجعه به رده های وظیفه عمومی نسبت به تعویض و تبدیل كارت خود اقدام تا مجاز به استفاده از این معافیت شوند.
9 ـ در خانواده هایی كه به دلیل اختلافات خانوادگی ، یك برادر از ارائه كارت پایان خدمت خود به برادر چهارم امتناع میكند چگونه می توان از معافیت فرزند چهارم استفاده كرد؟
جواب: هر چند اجازه فرزندی كه خدمت كرده است برای استفاده برادر چهارم از معافیت لازم نمی باشد لیكن در حال حاضر ارائه كارت پایان خدمت برای استفاده از این تسهیلات الزامی می باشد.
10 ـ كسی كه برادرش جانباز است یا دارای سابقه جبهه می باشد آیا سابقه او به عنوان یك فرد خدمت كرده و دارای كارت پایان خدمت محسوب می شود ؟
جواب: ملاك استفاده از تسهیلات جدید (معافیت سه فرزند خدمت كرده ) صرفاً داشتن كارت پایان خدمت دوره ضرورت یا كارت معافیت متعهدین خدمت در نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی می باشد.
11 ـ اگر خواهر مشمول از سپاه دانش قدیم كارت پایان خدمت داشته باشد آیا جزو یك فرزند خدمت كرده محسوب می شود؟
جواب: خدمت سربازی فرزندان اناث خانواده كه خدمت سربازی را قبل از انقلاب انجام داده و دارای كارت پایان خدمت هستند به عنوان یكی از سه فرزند خدمت كرده قابل احتساب بوده و فرزند چهارم خانواده برابر مقررات می تواند از معافیت بهره مند شود.
12 ـ اگر فردی كه دارای كارت پایان خدمت یا كارت معافیت خدمت متعهدین بوده و اكنون در قید حیات نمی باشد آیا برادر چهارم او می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟
جواب: بله ، امكان استفاده از كارت متعهدین یا كارت پایان خدمت فرزندان فوت شده از یك خانواده نیز میسر می باشد . در صورتی كه برادر چهارم یا پنجم واجد سایر شرایط اعلام شده برای استفاده از معافیت جدید باشد.
13 ـ اگر پدری دارای دو همسر و از هر همسر دارای فرزند بوده است و هم اكنون در قید حیات نمی باشد در اینجا برای استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده ، رضایت كدام همسر ( یعنی كدام مادر ) ملاك عمل است ؟
جواب: حق تقدم و اولویت با مادری است كه تعداد بیشتری از فرزندان او خدمت دوره ضرورت را انجام داده باشند و در صورت برابر بودن تعداد فرزند خدمت كرده ، حق تقدم با فرزندی است كه سن بیشتری دارد مگر اینكه دو مادر محضری توافق نمایند كه فرزند كوچكتر از این معافیت استفاده نماید.
14- آیا نظامیانی كه بنا به دلایلی از خدمت اخراج و یا بازخرید شده اند مدت خدمت آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود؟
جواب : مدت خدمت نظامیانی كه اخراج و یا بازخرید شده اند قابل احتساب نمی باشد مگر آنكه دارای كارت پایان خدمت معتبر باشند كه در این صورت فرزند چهارم در صورت دارا بودن شرایط از تسهیلات جدید می تواند بهره مند گردد.
15- متعهدین به خدمت در سازمانها و نهادها كه پس از گذراندن مدتی از خدمت و انجام بخشی از تعهد خود ، كارت معافیت پزشكی، كفالت و یا رهبری اخذ كرده اند ، آیا خدمت آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود؟
جواب: سوابق خدمتی متعهدین به سازمانها و نهادها كه بخشی از خدمت خود را انجام داده و سپس كارت معافیت پزشكی / كفالت / رهبری اخذ نموده باشند و یا اخراج شده باشند در حال حاضر قابل احتساب نمی باشد.
16 ـ آیا شرایط سنی برای استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده ملاك عمل می باشد؟
جواب: رسیدگی به وضعیت افرادی كه به سن مشمولیت می رسند در صورت واجد شرایط بودن ، بلا مانع است كه با این ملاحظه در سال جاری متولدین سال 1370 در صورت دارا بودن شرایط مجاز به استفاده از این تسهیلات می باشند.
17 ـ اگر یكی از فرزندان خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دو فرزند دیگر خانواده نیز در حال انجام خدمت باشند آیا فرزند چهارم خانواده كه در سن مشمولیت است می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده بهره مند شود؟
جواب: در صورتیكه یكی از افراد خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و در حال حاضر دو برادر دیگرش در حال خدمت سربازی هستند، فرزند چهارم خانواده (در صورت مشمول بودن) به شرط آنكه حداقل یكسال از مدت خدمت دوره ضرورت دو برادرش سپری شده باشد می تواند از این تسهیلات بهره مند گردد .
18 ـ در صورتی كه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و فرزند سوم در حین خدمت به دلیل قبولی در دانشگاه از خدمت ترخیص شده و فرزند چهارم نیز در حال انجام خدمت باشد ، آیا فرزند سوم ( (دانشجو) می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده نماید؟
جواب: در صورتیكه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را سپری كرده باشند و فرزند سوم آنها مدتی از خدمت دوره ضرورت را انجام داده و سپس از خدمت ترخیص و از معافیت تحصیلی در حال حاضر بهره مند باشد و فرزند چهارم خانواده در حال خدمت سربازی باشد – در صورت طی شدن حداقل یكسال از خدمت سربازی فرزند چهارم – فرزند سوم آنها (دانشجو) می تواند از كارت پایان خدمت با درج مدتی كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده بهره مند شود.
19 ـ آیا فرزندان خانواده ای كه قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده كرده اند می توانند از تسهیلات جدید استفاده كنند ؟
جواب: آندسته از افرادی كه قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده كرده اند از تسهیلات جدید نمی توانند بهره مند شوند و برادری كه به ازای خدمت وی برادر دیگر از خدمت معاف شده است جزء سه فرزند خدمت كرده محسوب نخواهد شد.
20ـ كاركنان متعهد نظامی كه پس از انجام دو سال تعهد خدمت فوت كرده اند آیا سوابق خدمتی آنها جایگزین خدمت دوره ضرورت محسوب می شود؟
جواب: مدت خدمت كاركنان متعهد نظامی كه پس از دو سال انجام تعهد فوت كرده باشند پس از ارائه گواهی از سازمان مربوطه در قالب مقررات جدید به عنوان یك فرزند خدمت كرده قابل احتساب است.
21- در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قیم،‌كدام یك از فرزندان خانواده می توانند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده نمایند؟
جواب: در صورت وجود دو یا چند برادر واجد شرایط در یك خانواده برای استفاده از تسهیلات ، در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قیّم، برادر بزرگتر از نظر سنی در اولویت استفاده از تسهیلات می باشد و در صورت توافق او با ارائه گواهی محضری استفاده از تسهیلات معافیت توسط برادران كوچكتر خانواده (كه مشمول باشند) بلامانع است.
22- مشمولی كه دو برادرش خدمت كرده اند و برادر سوم او در حال خدمت است اما مدت خدمتش به یك سال نرسیده است آیا میتواند تا زمانی كه خدمت برادرش به یكسال برسد وارد غیبت شود؟
جواب: برای بهره مندی مشمول متقاضی (فرزند چهارم)از معافیت، در صورتیكه فرزند سوم خانواده در حال خدمت سربازی باشد و مدت خدمت او به یكسال نرسیده باشد بعد از تاریخ 1/3/88 نبایستی وارد غیبت شود و با این شرط تاریخ اعزام وی تا زمانی كه مدت خدمت برادرش به یكسال برسد قابل تمدید است.
23- خانواده ای كه دارای چهار فرزند است و سه فرزند آن دوره خدمت ضرورت را انجام داده اند آیا برای معافیت فرزند چهارم ارائه رضایتنامه پدر یا مادرلازم است؟
جواب: در صورتیكه فرزند چهارم خانواده واجد شرایط باشد و فرزند ذكور دیگری در خانواده وجود نداشته باشد و یا اینكه تا پایان سال 1389 فرزند ذكور دیگر خانواده مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی نشود ارائه رضایت نامه از پدر یا مادر ضروری نیست.
24- آیا سربازان فراری كه واجد شرایط استفاده از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده می باشند می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند؟
جواب: بله، فرزند چهارم خانواده كه سرباز فراری است ابتدا باید به جرم فرار وی توسط محاكم قضایی رسیدگی شود و پس از صدور حكم و تحمل كیفر، او می تواند از تسهیلات مزبور بهره مند شود.
25- اگر فرزند سوم خانواده در حین انجام خدمت اقدام به فرار نماید آیا فرزند چهارم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟
جواب: در صورتیكه فرزند سوم خانواده در حال انجام خدمت سربازی بوده و پس از اتمام یكسال از خدمت، فرار كرده باشد تا زمانیكه به جرم فرار وی توسط محاكم قضایی رسیدگی نشود و كیفر مربوط را تحمل نكند فرزند چهارم خانواده نمی تواند از تسهیلات بهره مند شود.
26- اگر در خانواده ای دو فرزند خدمت سربازی را انجام داده و فرزند سوم نیز پس از انجام یكسال خدمت بدلیل قبولی در دانشگاه ، از خدمت ترخیص شده باشدآیا فرزندچهارم می تواند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده نماید؟
جواب: در صورتیكه دو فرزند خانواده خدمت دوره ضرورت را گذرانده باشند و فرزند سوم خانواده پس از انجام بیش از یكسال خدمت، بدلیل پذیرفته شدن در دانشگاه از خدمت ترخیص و در حال حاضر از معافیت تحصیلی استفاده می نماید فرزند چهارم خانواده می تواند از معافیت مذكور بهره مند شود.
27- اگر فرزند خانواده ای به شهادت رسیده و یا جانباز و رزمنده ( دارای سابقه جبهه) باشد آیا سابقه خدمت او جایگزین دوره ضرورت محسوب می شود؟
جواب: در صورتی كه فرزند یك خانواده به شهادت رسیده یا جانباز / رزمنده باشد و قبلاً از تسهیلات ایثارگری، خود یا فرزندانش استفاده نموده باشند ، فقط در صورتیكه كادر نیروهای مسلح و یا متعهد به سازمانهای مربوط بوده باشد مدت سابقه خدمت او برابر مقررات تعیین شده به عنوان یكی از سه فرزند خدمت كرده محسوب و برای استفاده فرزند چهارم خانواده از تسهیلات جدید قابل احتساب خواهد بود.
28- پدری كه دارای دو همسر بوده و از هر كدام صاحب سه فرزند ذكور است، در صورتیكه از فرزندان هر همسر دو فرزند خدمت سربازی را انجام داده و فرزند سوم آنها خدمت نكرده باشد، در صورت فوت پدر، كدام یك از فرزندان سوم وی از این دو همسر می توانند از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده استفاده نمایند؟
جواب: در صورتیكه پدر خانواده دارای دو همسر بوده و از فرزندان ذكور هر همسر دو نفر خدمت دوره ضرورت را طی كرده باشند و فرزند ذكور سوم این دو همسر خدمت نكرده باشد و پدر نیز در قید حیات نباشد.با توافق 2 مادر كه باید بصورت محضری ارائه شود و مدارك آن ارائه گردد یكی از فرزندان سوم این دو خانواده می تواند از تسهیلات بهره مند شود و در صورت عدم توافق ، فرزند بزرگتر در اولویت بهره مندی از تسهیلات می باشد.
29- اگر فردی پس از انجام بخشی از مدت خدمت وظیفه عمومی ( قبل از اتمام خدمت) ، بدلیل بهره مندی از سایر معافیتها مانند پزشكی و كفالت از خدمت ترخیص و معاف شود آیا مدت خدمت او محاسبه می شود؟
جواب: فرزند خانواده ای كه پس از انجام بخشی از خدمت سربازی حتی پس از طی بیش از یكسال از خدمت دوره ضرورت از یكی از انواع معافیت ها بهره مند شده و كارت معافیت دریافت كرده است در حال حاضر بعنوان فردی كه خدمت سربازی انجام داده، تلقی نمی شود.
30- آیا كسانی كه قبلا از یك نوع معافیت مثلا معافیت پزشكی یا كفالت یا هر نوع معافیت دیگر برخوردار شده و دارای كارت معافیت می باشند و اكنون نیز شرایط بهره مندی از معافیت سه فرزند خدمت كرده از یك خانواده را دارا هستند می توانند از معافیت جدید استفاده كنند؟ جواب: فرزندان ذكور خانواده ها كه بهر شكل قبلاً از انواع معافیت ها بهره مند و كارت معافیت دریافت داشته اند برای استفاده از تسهیلات جدید نمی توانند كارت معافیت خود را ابطال نمایند.
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۸ساعت 10:5  توسط مرتضي  |